Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Voor de invaliden en ouden van dagen (boven 70 jarigen leeftijd), die door gemeente en kerkbesturen aan hun lot worden overgelaten, worde onverminderd de wenschelijkheid om deze besturen aan hun zedelijke verplichting te herinneren, een Tehuis opgericht, door Rijk en Provincie gesteund.

Hoewel ik herhaal dat ook door de toepassing van deze middelen slechts van „beteugeling van bedelarij en landlooperij" zal kunnen worden gesproken, omdat het mij onmogelijk schijnt, dit kwaad uit onze samenleving geheel te verbannen, zoo meen ik toch met bescheidenheid deze wenken onder de zeer gewaardeerde aandacht dezer Vergadering te mogen brengen.

Hoe opus, hic labor est.

J. A. GERTH VAN WIJK Jr.

Veenhuizen, April 1919.

Sluiten