Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1535-1700 (Kjöbenhavn, 1860); H. D. Lind: Kong Frederik den III* Sömagt (Odense 1896). — Coert Adelaer: P. B. Mylius, Den widt berommte Soe Heltes Herr Cort Sivertsön Adelers Liv og Levnets Beskrivelse (Kjöbenhavn 1740); Chr. Bruun, Curt Sivertsen Adelaer (Kjöbenhavn 1871); G. L. Grove, Curt Adelaer og Michiel de Ruyter (Kjöbenhavn 1907; overdruk uit Personalhistorisk Tidskrift, femte Raekke, IV Bind; publiceert de 13 brieven van Adelaer aan de Ruyter die in de Ruyter's archief aanwezig zijn). — Cruys: G. L. Grove, Admiral Cruijs' Herkomst, in Tidsskrift for Sövaesen Ny Raekke, 34te Bind (Kjöbenhavn 1899). — Over de periode 1676—1678 (Cornélis Tromp): Chr. Bruun, Niels Juel og Hollandeme (Kjöbenhavn 1871). — Bijdragen van Deensche zijde tot de Nederlandsche maritieme geschiedenis: G. L. Grove, Adriaen Banckers og hans Kamp ved Hveen i 1659, in Tidsskrift for Sövaesen, 1903' (vertaald in Oud-Holland XX, 129); dezelfde, Om Michiel de Ruyters Optagelse i den danske Adel og hans Forhold til Kongerne Frederik III og Christian V (Kjöbenhavn 1906; overdruk uit Personalhistorisk Tidsskrift, femte Raekke, II Bind); dezelfde, Til Orlogs under De Ruyter (Kjöbenhavn 1909) »).

Andere werken die voor iederen beoefenaar der maritieme geschiedenis nut opleveren zijn Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660—1783 (Londen 1890) en Rittmeyer, Seekriege und Seekriegswesen in ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung (Erster Band: Von den Anfangen bis 1740), Berlin 1907. — In MarineRundschau (Berlin) 1907, p. 277 w. een opstel van Lassen, Die Taktik de Ruyters und ihre Bedeutung im Bamen der Oesammtentwicklung der Segelschiffstaktik.

Bij de volgende bladzijden heb ik eene aanteekening te plaatsen:

Bil. 85— 86. — Brieven aan Thurloe — In de gedrukte Thurloe-papers (op welker belang door Fruin, Verspr. Oeschr. IV, 54 is gewezen), komen deze brieven niet voor.

1) Zie hierachter, bl. 356 noot.

Sluiten