Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 Aug. 1665 — Amsterdam 10 Aug. — Hier is al eenig volck van de schepen van den heer de Ruyter gekomen; de maets hebben veel gout .... Den Heer de Ruyter hout men dat tot Delfzijl zal blgven tot nader ordre.

15 Aug. 1665. — Londen 7 Aug. — Het fregat de Draeck ia tot Nieuw Gasteel aengekomen, hebbende een advijs-jacht genomen met 7 pilooten voor de Ruyter; is van 11 Hollantsche schepen lang nagejaecht, dat meu gelooft de schepen van de Ruyter geweest te z\jn *).

18 Aug. 1665 s). — Amsterdam 17 Aug. — Passagiers gisteren uyt Tessel gekomen berichten dat dien morgen noch 15 schepen van oorlogh het 's Landts Diep met de N. wint van gisteren zijn uytgheloopen, die noch met d'andere niet en waren uytgheraeckt; dat den Heer L'.-Adm. de Ruyter in Tessel met een Harlinger schip gearriveert zijnde, b\j hem hebbende van Nes en verscheyde volontairen van s\jn schepen, juyst als de voorsz. leste schepen noch aen het uytloopen waren, hem aen de laetste 3 hadde laten setten, waarmede voort was uytgheseylt 4).

Bil. 14B, 303, 468—'69, 476, 483. — Buat. — Over hem te vergelijken Pruin, Verspr. Oesch. IV, 261; Japikse in B. V. Q. vierde reeks IV, 55; dezelfde in B. M. H. O. XXVII, 536; dezelfde, Brieven van Johan de Witt Hl, 212— 238.

Bl. 291. — Engelsche krijgsgevangenen te Rotterdam. — In R. O., Holland 178 eene lijst van Nederlandsche krijgsgevangenen in Engeland in Sept. 1665; het zijn er 471.

Bl. 302. — „Somthing of a treaty". — De onderhandeling te Chaillot, waarover Japikse in B. V. Q. vierde reeks IV, 105 w. (Aitzema V, 929 w.; Wicquefort UT, 246 vv.; d'Estrades IV, 167).

Bl. 303. — M1,e de Beververt. — Isabelle van NassauBeverweert, de bruid van Arlington. — Fruin's Droste II, 314.

1) Voor het bericht uit Delfzijl 7 Aug. in dit nummer (de Ruyter daar den 6en binnengevallen) zie Haje, 16.

2) Brandt, 388.

3) Voor de berichten uit Delfzijl 14 Aug. (de Ruyter's vertrek) en den Helder 16 Aug. (de Ruyter's aankomst) in dit nummer, zie Haje 17—18.

4) Brandt, 403.

Sluiten