Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeven gedeputeerden, één uit elke provincie, naar Goeree hebben gezonden, die den provoost medenamen, en bevel hadden alle kapiteins die schuldig werden bevonden in hechtenis te nemen, ze in de gevangenis te zetten en hun een proces aan te doen. Men heeft besloten, aan alle ministers van den Staat buiten 'slands mededeeling te doen van het gevecht. De Staten-Generaal hebben de Admiraliteiten gelast zoo spoedig mogelijk schepen en branders in zee te brengen, wel voorzien van bevaren volk en alle toebehoor. Men is hier zeer bevreesd dat de 11 oorlogsschepen, die onlangs naar de Sont gestevend zijn, den Engelschen in handen zullen vallen, daar men vernomen heeft, dat 18 Engelsche oorlogsschepen reeds voor de Sont waren aangekomen, om de daar liggende Engelsche koopvaarders te verlossen en naar huis te brengen. Men meent dat de Koning van Denemarken nu zeer bekommerd is hoe in deze zaak zich best te gedragen; in den oorlog tusschen beide Republieken is de Koning verplicht deze provinciën bij te staan, en in dat geval zou het (naar men hier oordeelt) niet verstandig van den Koning gehandeld zijn de Engelsche schepen los te laten en zoo de tegenwoordige vijanden der Staten, die de aanstaande vijanden van Denemarken zijn, te versterken; doch zoo hij de bevrijding der Engelsche. kooovaarders mocht verhinderen, zal dit door de Engelschen opgenomen worden als een ernstige beleediging en daad van vijandschap, gelijk zij het aireede euvel opnemen dat de Koning de 18 Engelsche oorlogsschepen buiten de Sont laat blijven, terwijl hij toelaat dat 8 Hollandsche oorlogsschepen binnen de Sont liggen, vereenigd met de Deensche vloot.

VIJFDE HOOFDSTUK. DOVER, 20 DEC. 1652.

18. WICQUEFORT AAN CHRISTINA VAN ZWEDEN, 28 Oct. 1662 i).

L'on ne songe quasi icy qu'aux equipages de la Mer et aux preparatifs de la Flotte. Les Deputez de Mess', les Estats Generaux qui ont esté a Goeree ont apporté un Memoire du Vice Admiral de Witte contenant en substance qu'il sera a propos de faire construire 50 ou 60 nouveaux navires. II prie Mess*, les Estats de faire pourvoir la flotte d'un nombre plus grand de matelots et d'autres provisions neccessaires. II demande 20. brulots. II croit que les navires marchands qui viennent dn West pourroient prendre leur rendevous a 1'Isle de Ré ou S*. Martin. II conseille de faire former deux escadres pour escorter les navires marehands qui passeront le Ganal. II croit estre bon que les traittemens des gens de marine soient esgalez, afin de faire cesser les

1) Riksarkivet, St. — Hollandica. — Uit den Raag.

Sluiten