Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

För nagre dagar sedan ahr harifran Texel ett örligsskepp medh een caper till Elffströmen luppitt, till att dar angrijpa, och om mögie' ligit wore, bemastra det Engellske örligzskeppet som dar een tijdh bortath legat och alle sa uth som inkommande Fahrkostar infesterat hafver.

[Vertaling:]

Zooals ik bij mijn jongste bericht reeds heb medegedeeld, is de uit Frankrijk verwachte vloot grootendeels behouden aangekomen. Sedert ben ik geïnformeerd dat er van de te Amsterdam thuishoorende schepen maar één vermist wordt; de Zeeuwen hebben het gelag moeten betalen en hebben al de hunne, ten getale naar men zegt van 8, in den steek moeten laten; de twee convooiers zijn het te nauwernood ontloopen en in Zeeland aangekomen. Sedert is er een sterke storm geweest en men heeft van de Engelsche vloot niet meer gehoord. Verleden Vrijdag is Jan Evertsen met het eskader dat eenigen tijd in de Wielingen gelegen heeft, 30 schepen sterk, hier het strand voorbij naar Texel gezeild om zich bij de groote vloot te voegen, hetgeen nu ook geschied is, en gezegde vloot is gisteren of eergisteren met een goeden wind uitgelopen.

De Staatsche ambassadeur in Engeland bericht onder den 18den dezer dat 2 Engelsche- fregatten 2 Zeeuwsche kapers genomen hebben, de eene met 15, de andere met 6 stukken gemonteerd; en dat de jongste daar aangekomen brieven uit Livorno hadden behelsd dat de Ruyter in de Middellandsche Zee was aangekomen met 33 schepen zoo oorlogsschepen als prijzen.

Eenige dagen geleden is hier uit Texel een oorlogsschip met een kaper uitgeloopen naar den Elvemond, om het Engelsche oorlogsschip aan te vallen en zoo mogelijk te vermeesteren dat daar gelegen heeft en alle uit- eninloopende vaartuigen is lastig gevallen.

133. NIEUWSBERICHT UIT AMSTERDAM, 25 Mei 1665 i).

II y a huict jours que je vous escrivis que la flotte devoit partir au premier vent; elle n'a pas manqué, car elle s'est mise a la voile hier au matin, et sont sortis avec ceux de Zelande an nombre de 90 navires, 13 bruslots, et 15 ou 16 yacts scuts. Ceux de Zelande qui sont au nombre de 20 sont parfaitement bien equippes, et beaucoup mieux que ceux de Hollande, car il y en a fort peu oü ils. n'ayent faute de matelots; pour des soldats, leur nombre est complet, quoy que il yen ayt beaucoup de bien foibles. Je n'ay jamais veu un embarquement si triste, et ce qui m'a le plus estonné, est que le vaisseau de 1'admiral d'Obdam est sorty le dernier; l'on sen moque un^peu icy. Je vous prie de me faire scavoir ce que vous souhaites de moy par M.r van de Per qui m'a promis de me faire tenir 1'argent que vous luy aves ordonné de me donner.

1) R. O., News Letters 47. - Ongeteekend, zonder adres. Hand A

Sluiten