Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER VAN PERSONEN.

A.

Abelson (James), Engelsch kapitein, 514. Adelaer (Coert), Deensoh admiraal, 121, 160, 395. — Zijn zoon Jan, Nederlandsch kapitein, 207. Adbiaensz. (Hendrick), Nederlandsch kapitein, 357—'66, 421, 423, 425—'26, 504—'05, 536, 544. Adbiaensz. (Jacob), Nederlandsch commandeur, 57. Aerssen van Sommelsdijk (Cornélis van), gedeputeerde op de vloot, 442, 453, 460, 473. — Zijne vrouw, 228. Aggis, admiraliteits-cornmissaris, 291. Aitzema (Lieuwe van), resident van

Duitsehe vorsten in den Haag, 15. Albemarle (hertog van), Engelsch admiraal, 149, 261, 266, 317, 322, 332—'34, 341_'49, 351—'54, 357, 363, 377, 379—'82, 388, 390—'91, 396—'97, 399, 400, 402, 406, 413, 430, 436—'37, 446, 461, 463, 492—'95, 536, 543, 551, 553, 555, 557, 594-'97, 601. — Dezelfde vóór 1660, zie Monk. Albebtine Agnes, dochter van Freder'k

Hendr'k, 145. Allen (Sir Thomas), Engelsch admiraal, 154, 157—'58, 251, 253, 255, 333, 346, 379, 391, 431, 436, 479, 573. Amalia van Solms, weduwe van Frederik Hendrik, 85, 145, 147, 184—'85, 198— '99, 241, 302—'03, 309, 314, 468, 476. Andbinga, secretaris der admiraliteit

van Amsterdam, 458, 534. Ansley, Engelsch kapitein, 576—'77,580. Appelboom (Harald), Zweedsch gezant

in den Haag, 2, 19. Appleton, Engelsch kapitein, 189. Apsley (Sir Allin), Engelsch kolonel, 573. Aqtjila, Nederlandsch luitenant-kolonel, 117.

Arlington (Lord), Engelsch minister, 292, 339, 344, 437, 468—'69, 563, 573, 595. — Zijne vrouw, 339.

Arnoux, Fransch marinecommissaris, 511.

Askyn, majoor, 114.

Aubigny (d'), Fransch edelman in zending te Londen, 205, 218.

Aumont (d'), Fransch edelman in zending aan boord van de Ruyter, 502.

AylvI (Hans Willem van), Nederlandsch kolonel, later admiraal van Friesland, 114, 118, 531, 543.

Ayscue (Sir George), Engelsch admiraal, 13, 16—18, 20, 251—'52, 333, 336— '37, 352, 361—'62, 365—'66, 372— '73, 376—'77, 380—'82, 385—'87, 390 —'92, 394, 396—97.

B.

Bacon (Philipp), Engelsch kapitein, 350 —'51, 354, 370, 392, 515.

Baden (markgraaf van), in Zweedschen dienst, 117.

Balck, Nederlandsch commandeur, 13.

Banckert (Adriaen), admiraal van Zeeland, 220, 225-'27, 229-'30, 233, 237, 244, 246, 277, 376—'78, 394, 418, 42o', 429, 431—'32, 435—'36, 439, 443, 449] 452—'53, 457, 467, 474, 502, 531.

Zijn broeder Jan, kapitein, 181,

189, 220.

Beaufort (hertog van), Fransch admiraal, 298—300, 305, 310, 314—'16, 332, 355, 368, 374-'75, 379, 387—'88, 401. 408, 413, 439, 471—72, 484, 488 —'89, 501—'02, 513, 521, 555, 563, 601.

Belcher (WO, 438.

Bellassis (John), Engelsch kapitein, 463, 478.

Sluiten