Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELINGEN

VAN HET

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP

VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

DEEL LXII

's Oravenhage Batavia MARTINUS NIJHOFF f ALBRECHT & Co

1920

Sluiten