Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagareng Daha denira ken Angfok angrusuh, ya ta ingilangakën saking Tumapël 5 denira sang akuwu aran Tunggul amëtung. Sah sira ken Angrok saking Sagënggëng, angungsi ta sira maring Rabut gbrontol. „Mogha ta kabëbëng ring banu kang angilangakën", sotira kep Angrok: „mogha ta banu mëtua saking tan5 hana, samangkana dadi kang tahun, tan hana kewëh ring Jawa". Mangkana lingira ken Angrok. Sah sira saking Rabut gorontol, angungsi sira ring Wa- 10 yang, tëgal ing Sukamanggala. Hana ta papikatan përit, irika ta sira anawala wong asëdahan manuk, anuli sira maring Rabut katu. Kapihanan sira tumon ing katu sawaringin gönge, irika nggenira mësat angungsi ta sira ring Jun 10 watu, mandalaning wong sampurna, angungsi ta sira mareng Lulumbang, angher ing wong amaradeca, wgiljng wong ajurit, aran sira Gagak ingët. Alawas 15 angher irika anawala wong malintang hawan. Sah sira maring Kapundungan, ainamaling sira ring Pamalantënan, kawruhan ta sira, binuru kakëpang, tan wrak ta parananira angungsi, amamanek ta sira ring witing tal, ring pinggiring kali, 15 karahinan ta. sira, kawruhan yen amamanek ing tal, tinunggu dening wong Kapundungan ing sor, tinabuhan kajar. Tal punika winadung dening amburu 20 ring sira. Samangka ta. sira anangis, asaaambat ing kang ayacadharma ring ; sira, dadi sira amirësëp cabda ring awangawang, kinon sira améranga roning tal pinakahëlaranira kiwa tëngën margahanira anglayanga maring sabrang we20 tan, masa sira matia muwah, dadi amërang sira ron tal antuk kakalih, pinakahëlarira kiwa tëngën; anglayang sira mareng sabrang wetan, malayu angung- 25 si ring Nagamasa, tinut sira binuru, angungsi ta sira maring mandaleng Oran, tinut binuru, malayu angungsi ring mandaleng Kapundungan, katëmu atanëm siramandala, ingalingan sira ingaku wëka deniramandala, sira ken Angrok. 25 Anakiramandala pada atanëm, kehipun nënëm. Katuju lungha atatawu kang tunggal, kari lilima; kang lungha ginanten atanëma denira ken Angrok, tëka 30 kang amburu ring sira, tur angucap ring siramandala: „E kaki mandala, hana wong arusuh isun-buru, angungsi ingkene mahu". Sumahur siramandala: „Kaki

1. E F H I arusuk — 2. E ingaran — 4. E sotira ken Angrok ontbreekt — H mëtu — 5 FI samangka — 6. F Hl ta sira — 7. F ika ta — 8. A kawihanan - 9. C sawwingën — H umangsi - 10. H umungsi - CG ring - 11. BCDEG H I afijuri - A an sira IS. C amalintangan - F sah ontbreekt - H saking — 13. BCEGHI ta sira ontbreekt 14. B wwit — 15. BDEFGHI ta sira ontbreekt — H kawruhan ontbreekt — A en tal — 16 BDFHI dening kang amburu; G dene kang amburu — 17. I samangkana — BDE G H I asambat - 19. C E G H I anglayang - 20. H het stuk van r. 20-24 ontbreekt; daarvan staat er alleen: malayu angungsi ring Nagamasa - BCDEFGI ya ta (parang sira antuk kakalih — 21. C maring - 22. B CI Ragamaca - 23. I tinut binuru ontbreekt A mavu - A atatanëm - 24. B manda — 25. AC ananëm - E kehipun nenëm ontbreekt — H lungha tan taku ki sanunggal — A atatahu — 26. A ananem; BEFH1 atanëm - B tëkangaburu - 27. I aburu — A ri — A ring ontbreekt - C:E kaki mandala; EG kaki mandala ontbreekt — CG anane — 28. H isun-amburu — BC nngkene.

Van der TüOK 1. arusuh — 8. Rabut katu irika nggenira mesat kapihanan.

Jonker 1. arusuh.

Sluiten