Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

awarah ïringsun yen anakingsun den-waiating wong . «Langtona lingira mpu Purwa. „Kalawan ta anakingsun marajakën karma amamadangi, anghing sotmami ring anakmami mogha anëmwa rahayu den-agung bhagyane". Mang-_35 kana sotira mahayana ring Panawijen. Satekanira ken Dëdës ring Tumapël rino-[10]

5 wang sapaturon denira Tunggul amëtung, tan sipi sihira Tunggul amëtung, wahu ngidam sira ken pëdës, dadi sira Tunggul amëtung akasukan, aoangkrama somahan^maring taman Bobflgi, sira ken pëdës anunggang gilingan. Satëkanira ring taman sira ken pëdës tumurnn saking padati, katuwon pagawening widhi, 5 kengis wëtisira, kengkab tèkeng rahasyanira, nëhör katon murub denira ken

10 Angrok, kawëngan sira tuminghal, pituwi dening hayunira anulus, tan hanamadani ring listu-hayunira, kasmaran sira ken Angrok tan wruh ring tingkahanira. Saulihira Tunggul amëtung saking pacangkraman, sira ken Angrok awarah ing sira danghyang Lohgawe, lingira: „Bapa danghyang, hana wong istri murub 10 , rahasyane, punapa laksananing 'stri lamun mangkana, yen hala rika yen ayu

15 rika laksananipun". Sumahur sira danghyang: „Sapa iku kaki". Lingira ken Angrok: „"Wontën, bapa, wong wadon katinghalan rahasyanipun deningsun". Lingira danghyang Lohgawe: „Yen hana istri mangkana, kaki, iku stri nariewari arane, adimukyaning istri iku, kaki, yadyan wong papa angalapa ring 15 wong wadon iku, dadi ratu aftakrawarti". Mënëng sira ken Angrok, ri wëkasan

20 angling: „Bapa danghyang, kang murub rahasyanipun puniku rabinira sang akuwu ring Tumapël; lamun mangkana manira-bahud arigëris sirakuwu, kapasti mati de mami, lamun pakanira angadyani". Sahurira danghyang: „Mati,' bapa kaki, Tunggul amëtung 4enira, anghing ta ingsun tan yogya yan angadyanana ring 20 kaharëpira, tan ulahaning pandita, ahingan sakaharëpira". Lingira ken Angrok:

25 „Lamun mangkana, bapa, ingsun amit ing sira". Sumahur sang brahmana: „Maring punëndi ta sira kaki". Sumahur ken Angrok: „Ingsun datëng ing Karuman wontën bobotoh angangkën wëka iringsun, aran sira Bango samparan, asih iringsun;

1. BFH ring isun — A den-wanglat; B den-walati; E winalat — 2. EFGHI majarakën — 3. A mogha anëmu rahayu; B mogha arahayu; C mogha anëmu arahayu; E mogha tanëmuha — 4. Amayana — 5. H sapaturon ontbreekt — E tan sipi sihira Tunggul amëtung ontbreekt — 6. A angarbini in plaats van ngidam; D F G H I angidam — B D FI asomahan; H sahasomah — 7. E sira ontbreekt — 8. G katuhan — H papagawening — 9. B rasya — BFGI tëhër — H nëher murub dadinira — 10. H dening ontbreekt — C anulu— ff. H ring listuhayu; BCDEFGI ring kalituhayon — 13. B lingira ontbreekt — BDG stri — 14. H. rahasyanipun' — T (?) ksana — H lamun murub rahasyane yen ahala yen ahayu 15. A ring laksananipun; B kalaksananipun — 16. H bapa ontbreekt — E rahasyanipun ontbreekt; H murub rahasyanipun — 18. D H ring ontbreekt — 19. BCDEFG H I anakrawarti ontbreekt 'M C ring — 20. H danghyang ontbreekt — H puniku ontbreekt — CDGI sang ontbreekt — 21. CDGI mangkanaha — H kapatipati — 22. B denira; C demanira; D den-mami; EFGHI den-manira — F kaki ontbreekt — 25. H Sumahur sang brahmana ontbreekt — 26. A datëng ri — 27. B C H I ringisun — B G H I td.

Van der Tuuk 6. asomahan.

Jonker 2. majarakën — 6. asomahan?

Sluiten