Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lan tuhan Usus. Bhra paramegwara sira maring Bubat, tan sapeksa yan wong Sunda akeh kari, tur adinya menak anëmpuh. Mangidul wong Sunda,

10 rusak wong Majaprhit. Kang anangkis sanjata amapulihakën sirarya Sëntong, patih Gowi, patih Marga lëwih, patih Tëtëg, Jaran bhaya. Sakeh sang mantry araraman aprang saking kuda, katitihan wong Sunda, anëmpuh ma- 5 ngidul mangulon anuju nggonira Gajah mada, sing tëkarëping padati wong Sunda mati, kadi sagara gëtih gunung wangke, bhrasta wong Sunda, tan

15 hana kari, i caka sanga-turangga-paksawani, 1279. Tunggalan padompo pasunda. Samangka sira Gajah mada mukti palapa. Sawëlas tahun amangkubhumi. 10

Pathring putri Sunda bhatara prabhu angalap putri bhra Pramecwara, sira Paduka cori, apatutan stri bhre Lasëm sang ayu; putra lan rabihaji mijil bhre Wirabhumi, ingaku putra denira bhre Daha.

20 Bhre Pajang apuputra titiga, mijil bhra Hyang wigesa, kaksatriyanira

raden Gagak sali, karatunira aji Wikrama, sira sang angambil bhre Lasëm sira 15 sang ahayu, aputra mijil bhra Hyang wëkasing suka; putra manih stri bhre Lasëm sang alëmu kalap denira bhre. Wirabhumi; putra manih stri bhre Kahuripan. Hana putranira bhre Tumapël, duk ksatriya raden Sotor, hino ring Koripan,

25 angalih hinweng Daha, anuli hino ring Majhapahit, aputra sira mijil raden Sumirat, angalap bhre Kahuripan, pangadëgan bhre Pandan salas. 20 Tumuli pagraddhanagung i gaka pat-ula-ro-tunggal, 1284. Sang apatih Gajah mada atëlasan i gaka gagana-muka-matendu, 1290. Tëlung tahun noranangganteny apatih. Sira Gajah ënggon apatih i gaka guna-

30 sanga-paksaning-wong, 1293.

Bhre Daha mokta, dhinarmeng Adilangu, dharmabhiseka ring adri Pur- 25 wawigesa. Bhre Kahuripan mokta dhinarmeng Panggih dharmabhiseka ring giri Pantarapurwa.

Tumuli hana gunung anar i gaka naga'-leng-karnaniug-wong, 1298.

35 Tumuli guntur pamadasiha i gaka -rësi-gunya-guna-tunggal, 1307.

[30] Bhre Tumapël mokta sang mokta ring Cunyalaya i gaka matanggargu- 30

nya-kayeku, 1308, dhinarmeng Japan, dharmabhiseka ring Sarwajöapura.

Bhra Hyang wigesapuputra mijil bhre Tumapël; putrestri mijil bhre prabhu stri, bhiseka dewi Suhita; manih putra pamungsu .jalu bhre Tumapël

2. C adinyang— C anëmpu — F het stuk van mangidul tot Majapahit ontbreekt — B Sunda rusak wong Majapahit ontbreekt — 3. BF apapulihakën — B Sëntehg — G het stuk van sirkrya tot Purwawicesa op r. 36 is geplaatst na ksatriya op bl. 38 r. 14 — 5. C saka kuda — 6. C pacati — 8. B tunggalanya Dompo — 9. CDEGI palapan — 13. D bhreng — B deningra — 14. B F bhra Yeng wicesa — 15. G. sira ontbreekt — B sarasangayu — 16. C wëkas suka — 17. E het stuk van sang alëmu tot Pajang op bl.38 r. 11 ontbreekt — BF sira sang — B alëpu — 18. B Sotom — 19. B Samirat — 20. B mangadëgan — 21. C ron — 23. B anggantyani patih — 24. C paksatunggal — 25. I dhinarma ring — 28. B kurnna — 29. B F pamadasiha guntur — 30. B Cunyalayang — B patanggacutayeku — 33. C Sutita. 1

Sluiten