Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kydfingrdt purusddagdnta pangaranya katuturakëna, dtrghdyuh sira sang rumëngwa tuwi sang mamaca manulisa jj bhrdstang durjana günyakdya kumëtër mawedi girigirin, de gri rdjasardjya bhüpati sang angdiri ratu ri jawa, guddhdmbëk sang asewa tan salah ulah pawarahira tinüt, sëk wirddhika mewüyeka magawe rësaning ari tëkajj rdtnyang sdgaraparwateki sakapuhpunani sira langö, mwang tang rdjya ri wilwatikta pakardjyaniran anupama, kirnekang kawigita lambang atuhdnwam utnarëk i haji, Iwir sang hyang gagi rakwa pürna pangapusniran anuluh i rdt Ij bheda mwang damëling hulun kadi patanggan timibër i Umah, ndan^düran madane kapan tcwang atimüda kumawihalang'ó, Iwir bhrdntdgati dharmaning kawi 'turung wruh ing aji sakathd, nghing sang gri ranamanggaleki sira sang titir anganumata Ij ') waarin men den naam van den dichter, Mpu Tantular; den titel van het gedicht „Purusada tot kalmte gebracht"; den naam van den vorst van Java, hier Jawa en niet Yawa, Rajasarajya = Rajasanagara; den naam van het rijk, Wilwatikta = Majapahit; en Ranamanggala als den fautor aantreft2).

Bleek het nu op deze wijze reeds, dat ook ten opzichte van Hayam wuruk aan de gegevens ons door de Pararaton aan de hand gedaan, het vertrouwen niet mag worden ontzegd 3), bevestigd als zij werden door gedeelten van oude oprkonden op steen of op koper, en een paar literaire producten uit zijnen tijd, het is hier verder ook nog van belang na te gaan, wat de door den Heer Groeneveldt uitgegeven Chineesche, berichten over zijnen tijd mededeelen.

Men heeft daarvoor te raadplegen wat deze ons verhalen als voorgevallen in de jaren 1357—1389 A. D., aangezien dit tijdsverloop beantwoordt aan 1279—131 l.Qaka, het eerste jaarcijfer, dat men in de Pararaton aantreft als vallende onder zijne regeering, en het jaar van zijn dood, zie bl. 30, reg. 24. Slaat men de Notes weer op, dan vindt men op bladz. 35 (161): „In the 9th month of the same year (1370 = Qaka 1292) the king Sri Pah-ta-la-pö (d. i. gri bhatdra prabhu) *) sent envoys with a letter written on a

1) De maat is die Van Arjunawiwaha XXXVI.-

2) In Tijdschr. Bat. Gen. 52 (1910) hl. M64—166 wordt betoogd, dat Ranamanggala de persoon is, die in de Pararaton raden.Sumirat, alias Bhre Pandan salas I, heet en inderdaad zoon van 'skonings halfbroeder was; Rajasawardhanl -is de Bhre Kahuripan III van onzen tekst, dochter van de jongere zuster des konings.

3) Een ander geval betreft het groote craddha van 1284; de mededeeling daaromtrent wordt bevestigd door den Nag., die in Zang 63—67 een uitgebreide beschrijving van deze plechtigheid geeft. Zjj blijkt te hebben plaats gehad voor de 12 jaar te voren overleden Rajapatni.

ft :|af JB. /V 3^ Pa"ta"'a P'u (*Siri badara p'u). Het eerste deel is

stellig = Sëri bhatara, dialectische vorm van Qri bhatara. Echter schijnt p'u niet de eindlettergreep van prabhu te zijn. Bij Chau Ju-kua (ed. Hirth-Rockhill, 1912) bl. 60 staat

Sluiten