Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19; 14, 12, 16; 15, 10, 12; 16, 4, 8, 10, , 16, 21, 36; 17, 25; 18, 1; 20, 27..

angling, 1, 9; 10, 7. It^fè"

kalingane, 6, 17; 12, 26; 15, 10.

kalinganira, 9, 29; 15, 4. leng.

saleng, 18, 5. long.

longing, 19, 33, 37.

alolongan, 17, 22.

anglongi, 14, 18.

linongan, 14,18. linga.

palingaha, 20, 30. lungha, 3, 8, 10; 5, 29, 30; 6, 2, 3, 5 ;- 8, 4;

10,30; 25,10; 26,18; 28,11; 31,9,12.

lungaha, 31, 8.

lunghanira, 6,26. «>:

alnlungha, 7, 3. lingsir, 24,10. linggih, 18, 21; 28, 19.

alinggih, 13, 23.

lininggihan, 21, 10.

apalinggih, 7, 17.

amalinggiha, 28, 6, 7, 9, ll..,;gefitJ lungguh, 25, 10.

sama-lungguh, 28, 4. pa-. .

paranggalawe, 25, 5, 15, 21.

pakuningan, 32, 8.

pakuti, 27, 10.

patafica, 27, 10; 28, 15.

patumapël, 24, 31.

pasunda-bubat, 28, 29.

pasora, 25, 21, 29.

pasadeng, 27, 28; 28, 15.

pawagal, 26, 9, 10.

palasëm, 26, 10.

palungge, 25, 27.

pajurudëmung, 25, 28. .

pamandana, 25, 30; 26, 10.

pamalayu, 18, 30; 24, 30.

pamadasiha, 29, 35.

pagajahbiru. 25, 30.

pabanu-pindah, 28, 16. pu, 11, 12; 14, 1, 3; zie ook mpu.

i punta, in kapuntanP, 7, 21. po, 7, 13. pahe, 15, 5, 6.

pahea, 17, 30. pihan. -

kapihanan (van hana?), 5, 12. puhara, 16, 27.

puharanira, 17, 17.

apuhara, 24, 1. pahido.

apahido, 19, 6. I pahat.

amahar, 5, 1. pahit.

apahit, 23, 8.

kapahitën, 23, T. pahil.

pahilan, 31, 23. j pan, 11, 1; zie apan. .xa, ,

pun, 16, 35; 17, 5; 19, 21; 20, 26, 30, 38;

21, 21.

-ipun, 5,29; 11,21; 13,22; 15,13,16, 17; 16,4,6; 17,17,31; 18, 36, 37.; 19, 36; 20, 4; 21, 9; 22, 11; 23, 7; 26, 23. -nipun, 1, 13, 14; 2, 32; 3, 1; 4, 6; 10, 2, 13,17,34; 12,12; 14,22; 16,35; 17,30, 31; 18, 35, 37; 19, 25, 26, 27, 32 ; 20, 19, 27, 33; 21, 1, 3, 36; 22, 9, 31; 23, 6, 8; bij tüw., 10, 25; 15,14; 16,10. voorts in punëndi, punarëke, punika, puniki, puniku, punapa, punang, depun. pani.

comp.: sangkapani. pënuh, 19, 3; 22, 35. punëndi, zie ëndi. punarëke, 28, 8. panek.

amamanek, 5, 18, 19. punika, zie ika. puniki, zie iki.

Sluiten