Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

puniku, zie iku. pënëd.

apënëd, 20, 25.

den-apënëd, 11, 20. punta.

kapuntau, zie pu, 7,21. panas.

panase, 2, 21.

apanas, 12, 1. punapa, zie apa. panapen, 7, 18. pande, 11, 11.

apande, 12,9; 13,34; 14,1; 10,21. pëning.

apeningan, 1, 7. punang, zie ang. iimpn pucuk.

pucuking, 13, 23. pëcut.

. pëpëcut, 28,13. ' pacul.

wadung-pacule, 14, 2. pra-.

zie pradeca, prawira, pralagi, pra-jurit, prasama, enz. para, I.

mara, 3, 34; 6, 27; 8, 7, 11, 12; 9, 8; 11, 27; 17, 24.

mareng, 1, 11, 12; 5, 14, 25; 6, 28, 32;

7, 3, 7; 12, 20; 16, 3; 17, 36.

mareiïngsun, 10, 29.

paran, 9, 28.

paranira, 17, 7; 20, 3.

saparanira, 9, 7.

pinaran, 2, 25, 29.

parananira, 5, 18. • para-, II,'3, 28; 4,15; 7,20; 8,8; 13,15,

16, 17, 24, 25; 14,12; 27,3,13. para-, III.

parahilang, 24, 19.

amaraseba, 9, 17; 10, 30. para-, IV.

zie paradeca, paracraya, enz.

| pira, 2,21; 19,7; 20, 9, 26,30; 24,9. purih, 14, 1.

sa arik-purih, 14, 1. parahu, 8, 27; 21,'5, 8; 23, 21; 24, 19;

31, 12, 13; 24, 15.

parahunisun, 23, 22. prihatin, 24, 12. parahilang, zie hilang. purna.

comp.: paripürna. prana.

prananira, 12, 21. paran, 4, 15; 6, 14; 11, 23; 13, 16; 16, 22;

21, 17; 22, 20. paron.

paronira, 12, 4. përnah.

përnahing, 3, 12.

përnahira, 4, 19; 26, 26.

kapërnah, 4,33; 16,16,18; 32, 24. parëk.

marëk, 16,3, 20; 17,11,16,28; 21,19,

2L; 22, 7, 13, 16; 27, 6, 29.

pinarëk, 21, 25.

pinarëking, 16, 19.

pinarëkan, 2, 25.

parëkakëna, 17, 27. pirak, 8, l. purik.

apupurikan, 31, 1. parakrama, 25, 33. pariksa.

pinariksa, 4, 27. pradeca, zie deca. paradeca.

amaradeca, 5,15. përit, 5,11.

pratidina, 6,21; 18,27; 21,38. pratista, 27, 12. parthayajna, 25, 12. paracraya.

pakanira-paracraya, 20, 26. prasiddha, 14, 28.

24*

Sluiten