Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lij ks gejujutsued had met Japs. Tarro Myaki, een eerste klasse Japansch j.j.-er, had den Brit de kunst indertijd echt geleerd om met hem een tournee te kunnen maken en sedert had de Brit steeds met de Japanners verkeerd en gewerkt. Door tijdelijke afwezigheid van zijne collega's, bevond hij zich zonder engagement en wilde, terwijl hij zorgen moest in training te blijven, toch zijne kunst aan niemand leeren, die hem concurrentie zou kunnen aandoen. Nadat ik hem op eerewoord beloofd had nooit zelf in Engeland les te zullen geven, noch elders 't aan personen te leeren, die zich in Engeland zouden willen vestigen, begon het werk. En nu bleek hoe de grepen en klemmen die vroeger maar niet gelukken wilden, door 'n klein handigheidje, 'n ietwat andere houding, 'n eventjes andere richting bij den ruk of draai wèl slaagden. Na korten tijd dwong ik (62V4 K.G.) soms mijn leeraar (90 K.G.) het^ein te geven, dat hij in mijne macht was.

Eigenaardig is het zeker wel, dat ik in de wereldstad, waar twee chique, grootsche ju jutsuscholen niet voldaan hadden, de ware methode leerde in een boksring in 'n vervallen boksschool op 'n te dun bedekten grond, telkens ophoudend als iemand binnentrad, opdat men vooral niet zou afkijken.

In Londen werkten we streng sportief. L'art pour 1'art. In Parijs, waar ik 'n tijdlang oefende met den sympathieken De Ponthieu père, die, ik geloof wel anderhalf jaar in Oxfordstreet gestudeerd heeft, alvorens hij van 'n ouden Japanner iets leerde van ju jutsu, werd meer werk gemaakt van ju jutsu als verdedigingsmiddel tegen Europeesche wapenen. Aan zijne methode ontleende ik de eerste klemmen van de verdediging tegen revolver- of mesaanval.

Ten slotte wijs ik er op, dat ju jutsu niet alleen is eene verdedigingswijze van sterken tegen sterken, maar ook en vooral van zwakken tegen sterken. Zelfs dames kunnen, als zij enkele grepen goed bestudeerd hebben, ook gewapende mannelijke aanvallers onschadelijk maken. Kracht en gewicht zijn nadeden, daar zware, sterke menschen stijver en gemak-

Sluiten