Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keiijker uit hun evenwicht te brengen zijn dan lichte. Een helder hoofd, koelbloedigheid en vlugheid van uitvoering winnen. De handelsman en de geleerde, gewend aan hoofdwerk, zullen gemakkelijker ju jutsu leeren dan de polderjongen. Voor bruten is deze sport allerminst geschikt, de sterkste woesteling zou in 'n oogenblik gebroken worden door 'n kalme, moedige vrouw.

Moge deze heerlijke verdediging van den van nature vreedzame tegen den van nature strijdlustige en onhebbelijke er toe bijdragen, de veiligheid op de Nederlandsche wegen te bevorderen en de heerschappij van den straatslungel te breken.

P. M. C. Toepoel.

Sluiten