Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderd sportsmen waren tegenwoordig. Beide heeren waren geheel gekleed en geschoeid.

Na 't commando: „Allez, messieurs!" loopen de tegenstanders op elkaar toe, blijven dan elkaar eenige seconden opnemen. Dubois schopt naar Régniers scheen, deze springt op zij en tegelijk op Dubois toe, grijpt hem om 't lichaam, werpt hem door beenlichting ter aarde, laat zich op hem vallen en legt de vreeselijke armklem aan. Dubois geeft zich over. Alles met elkaar heeft de partij 26 seconden geduurd, waarvan Régniers aanval slechts 6!

Dit is zeker wel overbluffend.

Na deze korte vergelijking van ju jutsu met de andere verdedigingsmethoden een paar woorden over de wijze, op welke ik de stof heb bewerkt.

Wie ju jutsu beoefenen wil moet leeren:

i0. 't Methodisch vallen zonder zich te bezeeren (hé joetsji, samengesteld uit woorden, beteekenend vleugel en slaan).

20. De grepen, worpen en klemmen.

30. De slagen.

40. (Voor wie wil deelnemen aan wedstrijden) De training.

In de meeste handleidingen wordt wonderlijk genoeg het sub i°. genoemde geheel overgeslagen, hoewel men dat zoowel in 't ju jutsu als in 't daaglijksch leven het meest nopdig heeft. Alle valwijzen te beschrijven was onmogelijk, toch hoop ik door 't geven van goede algemeene raadgevingen en 't uitvoerig behandelen van enkele vallen, den lezer voldoende kennis verschaft te hebben, om hem na eenige oefening in staat te stellen er bij vallen, 't zij bij sport, werk of thuis, gelukkig af te komen.

Na de vallen wijdde ik alle overige ruimte aan de grepen, klemmen en worpen.

De slagen behooren eigenlijk niet bij 't ju jutsu thuis. Ju jutsu is 't in de macht te brengen van den tegenstander en hem bedreigen met verwonding. Slaan is verwonden. In Japan mogen bij wedstrijden dan ook geen slagen worden toegepast.

Sluiten