Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kortom, zonder eenige overdrijving, alles wat de tegenwoordige hygiëne vergt. Dat lange vooroefeningen 't lichaam zouden moeten stalen, enzoovoort, is ook al eene vergissing. Iedereen, die niet zwaar ziek is, kan wat zijn physiek betreft terstond gaan ju jutsuen voor oefening of vermaak. Wedstrijdwerken moet natuurlijk aan uitzonderingsmenschen worden overgelaten. Voor 't gewone ju jutsu is iedereen geschikt. Natuurlijk is 't goed zich te oefenen, dat is voor iedereen wenschelijk, doch een conditie- sine qua non is 't niet. Voor hen die systematisch willen werken, beveel ik aan mijne eigen methode, neergelegd in mijn handboek: „Hoe versterk ik mijn lichaam?" uitgave van J. F. van de Ven, Baarn.

Ik zei boven, dat iedereen physiek-geschikt is voor ju jutsu. Eene andere quaestie is of iedereen voldoende koelbloedigheid heeft en voldoende loyaal is om deze sport te beoefenen. Dit ontken ik. Om zeker te zijn de grepen en klemmen te kunnen krijgen en toepassen in 'n onverwacht straat- of kamergevecht, moet men ju jutsu practisch beoefend hebben, anders staat men — er zijn natuurlijk uitzonderingen — de eerste oogenblikken verlegen en in dat tijdsverloop kan de strijd reeds beslist zijn. En nu is juist dat instudeeren van ju jutsu voor de helpers van zenuwachtige leerlingen zeer gevaarlijk. Wie wat haastig is, wat bang of van „schneidigkeit" in zijne bewegingen houdt, wage zijne huisgenooten of vrienden vooral niet aan experimenten. De klemmen zijn zoo uitstekend, dat 't minste krachtgeven pijn, kneuzing of breuk veroorzaakt. Ook hun, die zich zoo kalm en koelbloedig gelooven, dat zij de verantwoordelijkheid van oefenen met een ander aandurven, raad ik uitdrukkelijk: „Wees voorzichtig, zoek geen effecten, werk slechts voor oefening". Als iemand zich overwonnen meent, tikt hij met vrije hand of voet op 't lichaam van zijn tegenstander, of op den grond. Laat, zoodra dit sein gegeven wordt, uw partner geheel los.

In Parijs wordt, om zeker te zijn alleen met leerlingen te arbeiden, die voldoende koelbloedigheid bezitten, geëischt,

Sluiten