Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat adspirant-ju jutsuers vooraf minstens zes maanden boksles nemen. Ikzelf leer nooit ju jutsu, tenzij aan hen, die vooraf boksles ontvangen of indien zij 't boksen reeds meenen te kennen, in 'n partijtje toonen voldoende rustig te zijn. Evenals bij boksen leer ik eenige zeer gevaarlijke trucs alleen aan hen, van wie ik verzekerd ben, dat zij geen misbruik ervan zullen maken.

Wie deze handleiding leest en daaruit ju jutsu beoefenen gaat, beseffe wel de verantwoordelijkheid, die hij op zich laadt. Val nooit aan. Verdedig u alleen en dan nog voorzichtig. Maak nooit misbruik van uw macht. Trouwens ik geloof niet, dat 't beoefenen van vechtsport vechtersbazen kweekt. Integendeel. In ons land weet de vechtersbaas, dat de vreedzame voorbijganger, dien hij aanvalt, weerloos is. Daarom durft hij en hoort men in Nederland rustige wandelaars vuile woorden naschreeuwen. Liep de straatkoning kans door 'n slachtoffer, 't zij heer of dame gegrepen en öf gecorrigeerd óf naar 'n politie-burean gebracht te worden, we zouden in ons land even veilig en vrij kunnen wandelen en fietsen als in andere landen.

In New-York, Londen, Parijs en verscheidene andere steden zijn öf aan alle agenten öf alleen aan de besten de beginselen van ju jutsu geleerd. In Yarmouth gaf 't hardhandig optreden der ju jutsu-dienders aanleiding tot protesten van de zijde der visschers, die daar vroeger heer en meester waren.

Ook hebben in Londen vele aristocratische jonge dames een aantal grepen en klemmen geleerd om zich tegen eventueele aanranders te kunnen verdedigen. Vooral Raku was als leeraar bekend.

Naschrift. Dezer dagen vermeldden de kranten dat op een demonstratie-avond, welken militante Engelsche suffragettes hadden belegd, om aan te toonen hoe de vrouwen zich des gedwongen verdedigen konden, eene der dames van slechts vijf voet hoog een „bobbie" — en Londensche dienders zijn

Sluiten