Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onthoud dan wel, dat ge u rechtop, langzaam latende achterover vallen, terstond onder het vallen hurkt, inzakt, verder kin op de borst, slag met de handen en armen als bovenbeschreven.

Plaat I toont het neerkomen.

Tweede Valoefening.

Deze oefening leert hoe te vallen als door den enkel veger (zie pag. 41) het evenwicht verbroken is. Sta rechtop op beide beenen. Hef het linkerbeen recht naar voren,, leun te ver achterover en buig tegelijk langzaam door op het recn/erbeen, al uw gewicht op den rechtervoet brengend, hef tegelijkertijd uw rechterarm, dezen geheel recht houdend, naar voren, 'n oogenblik vóór uw lichaam neerkomt, slaat gij met den geheelen rechterarm stevig op den grond zóó, dat de hoek tusschen lichaam en arm hoogstens 450 bedraagt. Verder hoofd voorover, lichaam slaphouden, enzoovoort als vroeger aangegeven. Wordt deze val in de practijk uitgevoerd, d. w. z. in eene partij ju jutsu, dan blijft de linkerhand den tegenstander vasthouden en geeft ge bij het vallen met deze hand een krachtigen ruk, die den val reeds breekt.

Dezelfde beweging nu voor 't rechterbeen.

Derde Valoefening.

Deze leert het tegelijkertijd gebruiken van aim en been.

Ga rechtuit achterover op den grond liggen. Hef den gestrekten rechterarm eenigszins omhoog en flink over het lichaam naar links, licht het rechterdeel van uw rug iets van den grond, rustend op den linkerschouder. (Zie plaat 2). Hef den linkervoet in de hoogte, het been buigend. Zwaai nu met kracht uw gestrekten rechterarm rechts van uw lichaam op den grond, zoodat hij neerkomt in een hoek van niet meer

Sluiten