Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De armklem.

(Zie plaat 3. In de photo is om de ligging van den gevangen arm beter te toonen, een variant gegeven van de arm-klem. De beste houding is met 't rechterbeen over 's vijands borst, deze omlaag drukken).

Deze klem, in Japan de jude nete of armbreker genoemd, is de meest bekende. De Japansche ju jutsuers pasten haar herhaaldelijk toe bij demonstraties en wedstrijden.

Gewoonlijk wordt deze klem aangelegd als men zijn tegenstander ter aarde heeft geworpen en zelf is blijven staan. Na den enkelveger wijs ik hoe zij in zoo'n geval wordt toegepast, en behandel haar nu voor het geval, dat uw tegenstander achterover op den grond ligt en gij op zijn borst zit. De natuurlijke beweging van den man onder u is een slag of grijpen naar uw lichaam. Hierop is de klem ingericht. Stel, dat de vijand zijn rechterarm omhoog brengt. Gij handelt dan als volgt. Schuif naar voren op zijn borst, uw gewicht flink op hem drukkend, buig uw linkerbeen en strek uw rechter, den voet stevig vlak op den grond plaatsend, grijp met uw linkerhand 's vijands rechtermouw iets boven den elleboog en trek die in de hoogte, zoodat de schouder eenigszins van den grond gelicht wordt. Pak met uw rechterhand zijn boord of hemdkraag en druk zijn strot stijf naar beneden (bij oefenen 'n lapel van 't jakje en niet op strot drukken, doch boven op de borst). Houd hem nu neer met uw gestrekt rechterbeen en, aanvankelijk nog, met uw gestrekten rechterarm, draai u op uw zitvlak als spil, dit zoo dicht mogelijk bij zijn rechteroksel schuivend, een halven cirkel linksom en zwaai (als 't ernst is met stevigen slag) uw gestrekt linkerbeen buitenom zijn rechterarm, over zijn hoofd en plaats het (als 't ernst is, smijt het) op zijn hals onder zijn kin. Alles geschiedt zéér snel. De linkerhand behoudt haren greep aan zijn rechtermouw, uwe gestrekte beenen drukken den vijand op keel en borst neer, om sterker

Sluiten