Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat .niet mogelijk is als gij buitenwaarts blijft, want trapt hij dan links, voordat de klem werkt, dan danst gij slechts naar links, den gevallene op zijn 'rug latende ronddraaien.

Ten overvloede is, als gij uw aandacht bepaalt bij wat noodig is, n.1. de voetklem, deze zoo snel gelegd en werkt hij zoo vreeslijk, dat 't slachtoffer niet denkt aan tegenweer.

Ligt uw tegenstander voorover, plaats dan als hij schopt, b.v. met linkerbeen, uw linkervoet in zijn linker knieholte en vouw 't onderbeen op 't bovenbeen, door de teenen met uw rechterhand te grijpen en omlaag te drukken en met uw linkerhand 't been bij den enkel vast te houden. Zijn kuit moet over uw linkerwreef, «iet over uw teenen komen, plaats dus uw voet flink ver over zijn dij.

De greep in achteroverliggende houding is zekerder dan deze.

De carotisklem.

Na de bovenbeschreven armklem is deze zeker wel de. meest bekende en geduchte. Men vergelijkt haar met den knock-out slag, den kaakstoot van het Engelsch boksen, daar hij als deze alleen verdooving van den tegenstander beoogt. Echter, al is de kaakstoot een betrekkelijk zachte verdedigingswijze, de carotisklem is humaner. Zij verdooft niet terstond, dreigt aanvankelijk slechts, volgt geen onderwerping dan volgt geleidelijk, zonder eenige ruwheid, verdooving. Naar men wil zouden Japansche chirurgen op deze wijze hunne patiënten verdooven voor het uitvoeren van operaties. De verdooving treedt in doordat de slagaderen worden toegedrukt en de bloedtoevoer naar het hoofd dus tijdelijk ophoudt of althans vermindert. De truc is zonder gevaar naar 't schijnt, althans ik bemerkte nooit nadeelige gevolgen en hoorde of las er evenmin van. 't Ju jutsu kent ook eene verstikkende klem, de luchtpijpklem, deze is echter gevaarlijk, ook in de gevolgen en bij 't oefenen, waarom ik alleen de humane, meer verfijnde carotisklem geef.

Sluiten