Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arm door, buigt dan ook den rechter en grijp met de rechterhand uw linker, die is blijven drukken tegen 's vijands pols. Druk nu als in photo 11 met uw beide handen den gevangen voorarm achterom naar beneden, terwijl de bovenarm door uw rechteronderarm in schouderlijn gehouden wordt. De gemartelde onderarm moet in 'n hoek van pl.m. 6o° ten opzichte van den bovenarm staan. Bij vuistaanval gaat gij nu terstond door met den smoorgreep, bij mes- en revolveraanval kunt • gij uw aanrander met zijn eigen wapen treffen, door zonder den achterwaartschen druk op te heffen zijne rechterhand met uwe beide handen te grijpen, die hand om te draaien naar binnen toe,, naar rechts ten opzichte van uzelf, wat vreeselijke smart veroorzaakt en dan 't mes in zijn keel te slaan of zijne vingers zoo te persen, dat 't schot er door gaat.

Ook kan men aldus handelen, wat humaner is. Dit geldt ook bij stokaanval. Draai de hand steeds naar rechts en vouw ze op den voorarm, met de palm omlaag. Nu moet de man na één of meer seconden wel zijn wapen loslaten. Gij kunt nu hem van u stooten en 't wapen oprapen en hem daarmede dreigen of wel 't ding als 't gevallen is wegtrappen en den smoorgreep aanleggen.

Dit geschiedt aldus. Houdt de hand van uwen aanvaller in geheel dezelfde positie als nu met uw rechterhand, die ge daartoe met de opwaarts gehouden palm tegen zijn omlaag gedrukte palm houdt, uwe vingers en duim om den handrug klemmend. Laat nu met uw linkerarm los, ruk aan den gevangen arm, uw slachtoffer rechtsom (naar uwe positie gerekend) en spring zelf vlug om den arm heen totdat gij achter hem komt te staan in den stand van photo 12. Uw linkerarm slaat gij fluks over zijn linkerschouder, onder zijn kin en brengt uw hand en pols aan de rechterzijde van zijn hals, daar flink naar achteren zijn jaskraag stevig grijpend (op de photo is de hand los voorgesteld). Uw rechterhand heeft nu 's vijands rechter in den ondergreep en niet zooals

Sluiten