Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op photo 12 in den bovengreep, terwijl de gevangen hand ook eenigszins gevouwen, met de palm neer behoort te zijn. Overigens is de photo juist. Draai nu de rechterhand. Trek met uw linker aan den jaskraag, uw voorarmbeenen tegen 's vijands keel drukkend, loop snel achteruit, trap uw vijand in de knieholte op de „veegwijze" en help hem met 'n ruk in zittende houding op den grond. Gij verkrijgt nu een bijzonder soort van carotisklem op de volgende wijze: (zie photo 13, op welke echter links is, wat als vervolg op 't behandelde rechts moest zijn, enzóovoort. Dit is geen bezwaar, daar de klem dezelfde is en men altijd met beide handen moet leeren werken. Dit is de klem na 't afweren van aanval met linkerhand). Gij knielt achter uw man, met de linkerknie verder achteruitgaan belettend. Uw linkerarm en hand blijven n vorige positie. Uw rechter laat de gevangen rechterhand los, hem naar de hoogte stootend, en schiet onder 's vijands rechterbovenarm door totdat zij tegen zijn achterhoofd ligt. Nu 't hoofd, desnoods met behulp Van uw schouder, voorover drukken. Uw linkervoorarm tegen de keel houdend totdat hulp komt of in nood totdat bewusteloosheid intreedt.

Men kan ook den rechterarm over 's vijands rechterarm brengen, vuist achter zijn schouderblad. Deze arm nu achteruit drukken en alleen met uw linkerschouder 't hoofd neerbuigen.

Het hierboven gegeven einde van de verdediging kan door heeren zoowel als door dames worden toegepast. Een heer kan na 't losmaken van 't wapen den vijand ter aarde werpen door de klem te verscherpen, den man even links achteruit in een cirkel te laten loopen en hem 't rechterbeen achter den linkerhiel te plaatsen. De man valt dan zóó, dat de armklem gemakkelijk kan worden toegepast.

Het afweren van aanval met linkerhand geschiedt op dezelfde wijze, met links voor rechts en omgekeerd. Ook kan b.v. de rechtsche aanval worden gepareerd door rechtervoorarm, terwijl dan uw linker de klem voltooit.

Sluiten