Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Romeinsche methode in geheel de wereld wordt toegepast.

Lichamelijke voordeelen.

Wat wordt door het worstelen bereikt?

Het worstelen bevordert in hooge mate de ontwikkeling der spieren over geheel het lichaam.

Het hardt het lichaam tegen vermoeienis.

Het oefent de longen en maakt de borst ruim.

Het geeft tegenwoordigheid van geest, zelfvertrouwen en koelbloedigheid.

En bevordert tevens de kameraadschap, daar het Amateurs-worstelen altijd vriendschappelijk geschiedt.

Iemand, met geringe lichaamskracht, die deze sport een tijd beoefent, zal verbaasd staan over de spoedige ontwikkeling zijner spieren.

Het doel.'

Het doel van het worstelen is zijn tegenstander in den kortst mogelijken tijd mét beide schouders op de matras te drukken. Om nu verdere noodelooze krachtverspilling te voorkomen, moet hij, die „is gelegd", ten bewijze hiervan de armen zijwaarts uitstrekken.

Het Salut.

Bij het begin, zoo ook bij het einde van eene partij worstelen, wordt vooraf salut gemaakt, hetgeen hierin bestaat:

Sluiten