Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XLIV

ROME, 6 Juni 1874

R is tegenwoordig een idéé fixe in de hoofden van alle Europeesche vooruitstrevende politici, namelijk, dat door een zekere toepassing van financiekunst, en door de oprichting van een

zekere hoeveelheid nieuwe gebouwen op reusachtige schaal, het voor de maatschappij later mogelijk zal wezen, haar gansche leven door te brengen met eten, rooken, ontucht en gepraat, zonder iets met haar handen en voeten uit te richten wat maar op werk lijkt. En daar deze nieuwe gebouwen, wier oprichting een voornaam artikel is van dit moderne staatkundige geloof — (vereischte als ze zijn voor dobbelspel en maaltijden op groote schaal) — niet gebouwd kunnen worden zonder een sterk vermeerderde belasting van de armeré klassen (hier in Italië direct, en in alle landen door het doen stijgen van de prijzen der voedingsmiddelen — in Italië alleen is de wijn tien maal zoo duur als tien jaar geleden) — en deze vermeerderde , belasting en toenemende ellende zich reeds te smartelijk doen gevoelen om ontkend te worden; en dat niet alleen, maar — wat nog on* aangenamer is voor de moderne staatkundigen — zich doen gevoelen'met een langzaam dagend in-

Sluiten