Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillenden vorm: koren, gras, vee of wild. Met dat grondgebied brengt het zijn squire, of type van den „gentleman", en diens onderhoorigen groot, aan wie te zamen het al zijn macht in de wereld dankt. Met een ander groot gedeelte van zijn grondgebied — nu voortdurend in aanwas — brengt het een bevolking van huurlingen groot, bereid om op ieders bevel elke hoeveelheid slechte artikelen voort te brengen; een bevolking, die door elk uur, dat over haar heengaat, steeds inhaliger, immoreeler en krankzinniger wordt gemaakt. In de vermeerdering van dit soort van grondgebied en zijn bevolking is Engeland's ondergang juist even zeker, als wanneer het zijn koren-produceerenden grond en zijn hemel daarboven vrijwillig verruilde voor een bodem van arsenicum en regen van salpeterzuur.

„Hebben de Arkwrights en Stephensons dus niets dan schade aangericht?" Niets anders; maar de wortel van al het kwaad zit niet in de Arkwrights of Stephensons, noch in schurken of handwerkslieden. De wezenlijke wortel er van is de misdaad van den squire zelf. En de wijze van die misdaad is aldus. Een zekere hoeveelheid van het Voedsel door het land voortgebracht wordt jaarlijks aan den squire uitbetaald, in den vorm van pacht, persoonlijk, en van belasting, voor t algemeen. Als hij dit voedsel gebruikt om een voedselvoortbrengende bevolking te onderhouden, vermeerdert hij dagelijks de kracht van zijn land, en zijn eigen; maar als hij het gebruikt om een nietsdoende bevolking te onderhouden, of eene die slechts snuisterijen in ijzer of goud, of andere prullen voortbrengt, dan verzwakt hij gestadig het land, en verlaagt zichzelf.

Nu is de manier van doen van den squire gedurende de laatste vijftig jaren in hoofdzaak deze

Sluiten