Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het stukje grond in ordelijkheid en netheid, met groen of veelkleurig aanzien. De moeilijkheden, die gij hebt bij het volbrengen daarvan, zijn uw beste onderwerpen van gedachte; het goede, dat ge er mee doet, het beste dat voor 't oogenblik in uw macht ligt.

Wat het beste kan zijn dat in het uiterste van uw krachten ligt, zal afhangen van het gedrag van den Engelschen landheer. Wy hebben enkel te vragen, hoeveel voedsel een staat voortbrengt, hoeveel hij uitvoert in ruil voor andere artikelen, en hoeveel hij invoert in ruil voor andere artikelen. De voedsel-voortbrengende landen hebben de macht om edelgezinde mannen en vrouwen op te voeden, als zij willen, — zij, zijn de heerlijke en meesterlijke landen. Die, welke mechanische voortbrengselen of kunstproducties ruilen voor voedsel, zijn dienstbaar en noodwendig in den loop der tijden, ten ondergang gedoemd.

Sluiten