Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk is het zoo inrichten van het land, dat al het water zoo snel mogelijk teruggedreven wordt naar zee ; en allerlei vuil in het stroomend water brengén.

C De scheiding van aarde en water, en het beplanten der aarde met boomen. Het daarmee overeenkomende menschelijke werk is in 't bijzonder moerassen droogmaken, en woesten grond beplanten. , , . ,

De Hollanders hebben, op kleine schaal, in hun eigen land heel wat gedaan met zand en tulpen; de Noord-Duitschers ook. Maar het schoonste voorbeeld van het letterlijk maken van droog land m water is de staat van Venetië, met zijn zeekanalen ingedamd, overbrugd, vooral bruggen als de Rivo Alto, die symbolen zijn, of tot voor een paar jaar waren, van het werk van een waren Pontifex ; — waarvan de Pontijnsche moerassen het tegenovergestelde symbool zijn.

Het daarmee overeenkomende Duivelsche werk is goed land en water in modder verkeeren; en boomen omhakken, opdat wij stoomploegen mogen drijven, enz. enz. . „ .

D De instelling van tijden en seizoenen. Het daarmee overeenkomende menschelijke werk is een behoorlijk acht geven op het op- en ondergaan der sterren, en den loop der zon; en een behoorlijke regeling en overlegging van onze eigen jaarlijksche werken, ze voorbereidend in hoop en eindigend in vreugde overeenkomstig de wetten en gaven des Hemels. Welke schoone orde m symbolen is uitgedrukt op alle aanzienlijke menschelijke gebouwen, rondom de half-cirkelvormige bogen, die zinnebeelden zijn vap het komen en gaan van dagen en jaren.

i) Vergelijk Dante, Purg., einde van Canto V. ■

Sluiten