Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkrijgen in eenige lichaamsbeweging of bedrevenheid in aangename manieren, of gemakkelijkheid en tact om zich in het dagelijksch leven te t)ew6f£6n.

De laatste en voornaamste der rampen. Mijn oordeel over goed en kwaad, en mijn vermogen tot zelfstandig handelen *) werden geheel onontwikkeld gelaten, omdat de teugel en de oogkleppen mij nooit werden afgenomen. Kinderen moeten hun tijden hebben waarop ze buiten dienst zijn, evenals soldaten; en als men eenmaal zeker is van de gehoorzaamheid, waar deze geëischt wordt, moet men het schepseltje al vroeg nu en dan eemgen tijd voor oefening geheel aan zichzelf overlaten, het op het ongezadelde paard van zijn eigen wil zetten, en laten begaan om dien door zijn eigen kracht te breken. Maar het onophoudelijk gezag, dat over mijn jeugd werd uitgeoefend, maakte, dat, toen ik eindelijk de wereld ingestuurd werd, ik een tijdlang niet in staat was iets méér te doen dan met haar elementen mee te drijven. De tegenwoordige richting van mijn leven is niet van zulk een toegevenden aard, maar misschien oninschikkelïiker dan noodig is, in de onbeschaamdheid van haar reactie; en het resultaat in mij, van elementen en richting samen, is, dat op mijn leeftijd van zes en vijftig jaar, — terwijl ik inderdaad de oprechtste bewondering heb voor de karakters van Phocion, Cincinnatus en Caractacus, en geneigd ben om, voor zoover ik dit kan, het voorbeeld te volgen van die waardige personages, — mijn eigen persoonlijke kleine verbeelding, — waarin ik, daar ze mij nooit daarin vrij spel lieten, altijd met mijn Lot overhoop lig, — nog steeds is, zooals ze altijd

*) Handelen zeg ik hier, let wel; in denken was ik te onaf. hankelijk, zooals ik boven zeide.

Sluiten