Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF LX

COWLEY RECTORY, 27 October 1875

IER is een stuk uit de „Contemporary Review" over het onderzoek naar den oorsprong van alle rijkdommen, dat ik in Mei 1873 schreef, en dat in 't kort samenvat veel van wat ik misschien te

vaag en zinnebeeldig in mijn brieven heb gezegd.

Het is hoofdzakelijk geschreven in antwoord op een artikel van Mr. Greg, die de weelde der rijken verdedigt als onschadelijk, of zelfs voordeelig voor de armen. Mr. Greg had van zijn kant Mr. Goldwin Smith berispt — die van den rijke gesproken had als van dengeen, die de bestaansmiddelen der armen verteerde. En Mr. Greg toonde aan hoe het, langs duizend kanalen, den armen weer ten goede kwam als de rijke uitgaf wat hij verkregen had.

Waarop ik het waagde te vragen: „Hoe hij het gekregen had!" en het blad vervolgde aldus, — hetgeen inderdaad de eerste vraag is die we hebben te stellen, wanneer de economische betrekkingen van den mensch tot zijn naaste onderzocht zullen worden:

Onderstelt dat Dick Turpin door een eenvoudig persoon beschuldigd wordt de middelen van bestaan der armen te verteren. „Neen", zegt Dick tot den eenvoudigen persoon, „merk op hoe welda-

Sluiten