Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lag hij nog in dezelfde houding, en toen werd ontdekt dat hij dood was.

Lijkschouwer. — Waarom zondt gij niet om een dokter?

Getuige. — Ik wist niet, dat hij er een noodig had, tot hij dood was, en wij maakten onder elkaar uit dat hij dood was.

Jane Gladstone, de weduwe, zeide dat zij sedert een paar maanden gescheiden van haar man had geleefd, en eerst van zijn dood had gehoord Donderdagmiddag om 2 u. 30, en naar zijn kamer gaande, hem dood vond liggeh op een matras op den vloer

[Het medisch attest concludeerde:] De dood was waarschijnlijk het gevolg van een complicatie van kwalen, maar het leed niet den minsten twijfel dat de dood verhaast was door gebrek aan de meest noodige levensbehoeften.

Lijkschouwer. — In één woord, broodsgebrek?

Getuige. — Juist zoo. Nooit im mijn leven zag ik een geval van grooter ontbering.

Lijkschouwer. — Dan moet ik de jury verzoeken de zaak te verdagen. Hier is een zeer ernstige aanklacht tegen de beambten der werkhuizen, en een man die klaarblijkelijk van honger gestorven is, en men is aan de familie verschuldigd, zoowel als aan de gemeente-ambtenaren en het gansche publiek, dat de zaak grondig onderzocht wordt en de werkelijke oorzaak van den dood toegelicht.

Overeenkomstig verdaagd.

Verschrikkelijke ontdekking. — Een pijnlijke sensatie, zegt de „Sheffiejd Telegraph", werd Vrijdagavond in de buurt van Castleford, nabij Pohtefract, veroorzaakt door het bericht aan een politiebureau te Allerton Bywater, dat in Lock

Sluiten