Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want geen woord er van is geschreven zonder bedoeling. De lezers moeten alleen wel bedacht zijn op eene eigenaardigheid in de manier, waarop ik Fors geschreven heb, die hen anders zou kunnen misleiden: namelijk dat, als ze met hun pen tusschen haakjes willen zetten de passages van klaarblijkelijke ironie, al het overige van het boek geschreven is in volstrekten ernst en letterlijke beteekenis. De heftigheid of het bizarre kleed van een stelling kan doen denken dat ik spot; maar dit komt hoofdzakelijk door mijn poging om de volstrekte waarheid uit te brengen in zuiver kristallijnen vorm, ongewijzigd door vermomming van gewoonte of door duisterheid van taal; want het resultaat van die handelwijze is: voortdurend de waarheden, indien theoretisch, terug te brengen tot een vorm zóó geheel tegengesteld aan onze gewone begrippen, en, indien moreel, zóó geheel tegengesteld aan onze gewone praktijken, dat de onbewimpelde verklaring er van scherts lijkt. Maar elke zoodanige schijnbare scherts zult ge, als ge er over nadenkt, bevinden te zijn een zuivere, heel vreeselijke, en volstrekt gebiedende waarheid.

Dit begrepen zijnde, bevat de volgende série van leerstellingen de essence van het boek, en moge dienen om de schikking van zijn door toeval samengebrachte stof te vergemakkelijken.

1. Elke vorm van regeering zal goed zijn, mits de regeerders waar zijn, en het volk hen gehoorzaamt; en geen zal goed zijn als de regeerders onwaar zijn, of het volk ongehoorzaam. Als gij. blokken hout wilt hebben tot koningen, zal géén hoeveelheid vrijheid in de keuze van het hout u baten: — ook zal de wijste en beste regeerder niet in staat zijn u te dienen, als gij van plan zijt zijne

Sluiten