Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoorend, alle behoorlijk verdeeld, bebouwd en leeggevischt zijn, kan de bevolking niet toenemen dan door invoer van voedsel in ruil voor onnutte artikelen, — dat wil zeggen, door te leven als de speelgoedfabrikanten van het een of ander onafhankelijke volk, dat zichzelf kan voeden en bovendien bekostigen kan speelgoed te koopen. Maar geen natie kan lang bestaan in zulk een onafhankelijken toestand. Ze moeten öf emigreeren en koloniën vormen, ten einde te helpen om den grond, die hen voeden moet, te bebouwen, öf geheel dienstbaar worden, en verlaagd. Van af het oogenblik dat een volk begint voedsel te importeeren 0, is het met zijn politieke macht en zedelijke waarde gedaan.

9. Alle voedsel, kleeding en brandstof, die voor de menschen noodig zijn, kunnen voortgebracht worden door den arbeid van hun eigen handen op het land en op de zee; alle voedsel is aangewezen om op die manier verkregen te worden, en moet zoo verkregen worden, op hun risico. Als ze de hoeveelheid lichaamsoefening, die God voor' hun noodig gemaakf heeft, zoeken in jagen of schieten in plaats van in het werk door God aangewezen, worden ze onwetend, ongodsdienstig en ten slotte krankzinnig, en trachten te leven van vechten zoowel als van jagen. Als ze in 't geheel geen lichaamsbeweging nemen, worden ze zinnelijk, en krankzinnig op erger manier. En het is fysiek onmogelijk dat waarachtige godsdienstige kennis of reine

') Het mag altoos voedsel invoeren, dat zijn eigen klimaat niet voortbrengt, in ruil voor zulk voedsel als het wèl voortbrengt; het mag sinaasappelen met koren koopen, of peper met kaas. Maar niet met artikelen die het leven niet onderhouden.

Sluiten