Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF LXXVI

VENETIË, Zondag 4 Maart 1877

EN paar werklieden uit bnemeid, die de mogelijkheid aannemen, dat de denkbeelden van St. George rechtvaardig zijn, hebben me gevraagd aan hen een stuk grond van het Gilde te verpachten,

waarop zij de vrije morgen- en avonduren die ze hebben in nuttigen arbeid kunnen besteden. Dienovereenkomstig heb ik machtiging verleend tot den verkoop van een deel onzer effecten ter waarde van £ 1200 om het opnieuw te beleggen in een klein landgoed nabij Sheffield, van zeven en een halve hectare, met goeden watertoevoer. Ik ken de plannen der werklieden nog niet in détails; evenmin zal ik mij er veel mee bemoeien, tot ik zie hoe ze zich ontwikkelen. Maar hier is ten minste een klein stukje van Engeland gegeven in de hand van den Engelschen werkman, en in dien van den Hemel.

Ik begin voor 't eerst in mijn leven eenig idee in mijn hoofd toe te laten, dat ik een groot man ben. God weet hoe gering ik het weinige, dat in mij is, schat; maar het mijzelven' nu -kalm handhaven tegenover de tegenspraak van elk mijner beste vrienden, welke tegenspraak in een meer en meer eenstemmig gemurmureer van oppositie opstijgt bij elke nieuwe daad waartoe ik mij gedrongen zie door deernis en rechtvaardigheids-

Sluiten