Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de inscriptie vermeld in een geschreven catalogus van oude Venetiaansche inscripties, in de bibliotheek van St. Marcus (en terwijl ik dit schrijf, Zondag 11 Maart 1877, wordt mij de fotografie, die ik er van heb laten maken, gebracht) J). En dit is de inscriptie op een Kruis van St. George, met een smallen marmeren band er onder, — en zulk goed marmer dat de fijne kanten van de letters gisteren gesneden konden zijn. Op het kruis staat:

„Zij uw kruis, o Christus, de ware bescherming dezer plaats." (In geval van een handelspaniek, ziet ge.)

Op den band er onder:

„Laat rond dezen tempel de wet des koopmans rechtvaardig zijn, — zijne gewichten zuiver, en zijne handelingen oprecht."

Deze, als 't u blieft, zijn de eerste woorden van Venetië aan de handelswereld, — en ze zijn niet enkel woorden, maar verbonden met wetten als ik u voorgelegd heb, — volmaakte wetten vart „vrijheid en broederschap", dezulke als gij niet kent, en in tijden nog niet weer kunt leeren.

Het is iets om trotsch op te zijn dit voor u ontcijferd te hebben, en nog meer, u aangetoond te hebben hoe gij deze eerlijkheid bereiken kunt door openheid. Want inderdaad, de wet van St. George: dat onze handelingen en rijkdommen openlijk bekend moeten zijn 2), gaat zelfs dieper dan deze

J) Nu in het Museum te Sheffield.

-) De boeken van eiken handelsman op St. George's gebied moeten altoos op hevel des Meesters ter inzage beschikbaar zijn, en niet alleen de stand zijner zaken, maar ook zijn winsten geheel bekend voor het* publiek, daar de prijzen van alle artikelen van algemeen handwerk gedrukt worden met de percentages er bij voor eiken persoon die aan hun voortbrenging deelneemt.

Sluiten