Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet van Venetië, want ze treft den wortel niet alleen van oneerlijkheid, maar ook van gierigheid en hoogmoed. Ook spijt het mij niet dat, door mijzelven er aan te onderwerpen, mijn hoogmoed aanmerkelijk vernederd moet worden. Indien al mijn zaken met overleg geleid waren, of indien mijn tegenwoordige positie in de wereld, alles samengenomen, statig was, zou het aangenaam kunnen geweest zijn om het standbeeld van mijn economie te onthullen voor publiek gejuich. Maar ik denk ternauwernood dat zelfs diegenen van mijn lezers, die mij 't minst begrijpen, mij beschuldigen zullen van ij dele praal.

Mijn vader liet aan mijn moeder en mij zijn heele fortuin na; aan mijn moeder zeven-en-dertig duizend pond, en het huis op Denmark Hill voor het leven; aan mij een honderd-twintigduizend pond, zijne verhuurde perceelen op Herne en Denmark Hill, zijn onbezwaarde pottenbakkerij te Greenwich en zijn schilderijen, toen ter tijd door hem geschat op tien duizend pond, maar nu op zijn minst driemaal die som waard.

Mijn moeder maakte twee testamenten, één onmiddellijk na den dood van mijn vader, het andere — (in zachte vergetelheid van alle verledene wereldsche dingen) — onmiddellijk voor haar eigen dood. Beide zijn in dezelfde bewoordingen vervat: „Ik laat alles na aan mijn zoon." Deze zin, een beetje uitgedijd door stadhuisstijl, blijft toch nog

Ik heb al een brief ontvangen van een verstandig mensch die belang stelt in het welslagen van onze plannen, maar vreest dat de menschen zich aan een dergelijke inquisitie niet willen onderwerpen. Natuurlijk willen ze dat niet; als ze het wilden zou St. George's werk spoedig gedaan zijn. Wanneer hij het in de eerste honderd jaar tot een einde brengt, zal hij een goeden strijd gestreden hebben.

II

Mensch en Maatschappij 11

Sluiten