Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren vastgesteld, vóór ik ook maar het geringste idee had zelf gedwongen te worden aan hare vervulling actief deel te nemen. Want waarlijk, ik wist niet tot op dit laatste jaar in Venetië, of niet een edelman in ^Engeland mettertijd zou hooren van, en begrijpen, en op zich nemen de leiding en het opperbevel in dezen heiligen krijg: maar ik heb juist een beslissend teeken ontvangen dat mij zegt dat deze hoop ij del is; en terugziende op de voorbereidingen, voor al deze dingen gemaakt in vroeger jaren, — zie ik dat het mijn eigen taak moet zijn, met zooveel kracht als mij genadiglijk geschonken mag worden tot het einde.

Ik heb van Mr. George Baker (op 't oogenblik burgemeester van Birmingham) de welwillende toestemming gekregen om onze Fondsbeheerder te wordenx), met dien verstande dat deze functie niet insluit een algemeene goedkeuring der beginselen van het Gilde, maar alleen sympathie voor zijn voornaamste doeleinden. Onze tweede Fondsbeheerder zal zijn Mr. Q. Talbot, die met zijn moeder, welke ons zoo ijverig heeft bijgestaan op allerlei manieren, feitelijk de gever is van ons klein rotsbezit te Barmouth. Ik zal juist de tien hectare in Worcestershire gaan zien, die Mr. Baker ons ook geschonken heeft. Het is boschgrond en ik heb bevolen dat onmiddellijk vóór een vierde gedeelte de boomen omgehakt moeten worden ; dit zal geschieden onder welwillend toezicht van Mr. Baker.

Onze wettelijke positie is nu ten laatste ook zeker, geloof ik.

1) De vorige beheerders hebben bedankt.

Sluiten