Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder de waarheid daarvan op de balans te wegen, nauwkeurig tot op de schatting van een haar. De taal die u overdreven voorkomt, en die het derhalve ongeschikt kan zijn vol te houden, drukt niettemin, in haar ernst, waarheden uit die onweerlegbaar zijn, en die door geen andere dan zulke krachtvolle uitdrukkingen konden bereikt worden, of gij hooren wilt of niet.

Daarom is „Fors Clavigera" geenszins bedoeld als een raad, die is aangepast aan den tegenwoordigen toestand van den publieken geest, maar het is de bevestigende verklaring van de Eeuwige Wetten, waaraan de publieke geest zich eens moet onderwerpen, of sterven; en ik heb inderdaad niets méér uit te staan met de zeden, gewoonten, gevoelens of gewijzigde toestanden van vroomheid in het moderne Engeland, dat ik te waarschuwen heb voor de steeds zich versnellende nadering 't zij van Revolutie, 't zij van Destructie, dan de arme Jona had uit te staan met de hoedanige beminnelijkheden die gevonden hadden kunnen worden in het Ninevé, welks vernietiging binnen veertig dagen hem bevolen was te voorspellen. Dat ik mij zoude verheugen, in plaats van treuren, om de leugen van zulke profetie, maakt haar in 't geheel niet minder hartstochtelijk van toon op 't oogenblik.

Bijvoorbeeld, gij hebt mij verteld welk een beminden Bisschop gij in Manchester gekregen Hebt; en toen in „Fors".1) gezegd werd dat het alleen door de geheel dierlijke onkunde van de Zedelijke Wet, waarin de Engelsche Bisschoppen tevreden hunne kudden hebben laten opgroeien, kan zijn dat één van de moderne handelstoestanden mogelijk is, vondt gij misschien het woord

x) [Fors Clavigera, genoemde editie, dl. III pag. 258.]

II

Mensch en Maatschappij 13

Sluiten