Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zucht, alle kwelling van angst, alle hoop of vrees voor de toekomst wordt buitengesloten.

Dat is de letterlijke vervulling van hetgeen waarom wij moeten bidden — „Geef ons eiken dag — ons dagelijksch brood", let wel, niet ons dagelijksch geld. Want opdat het loon constant zal blijven, moet het in natura, niet in geld betaald worden. Zooveel brood, zooveel laken, of zooveel brandstof als de arbeider verkiest, of in plaats daarvan, indien hij het wil, een bon voor zulk een hoeveelheid bij de gouvernements-magazijnen; welke bon, al naar hij verkiest, in goud, zilver of papier bestaan zal. Dat is de les die gij van de lippen van St. George te leeren hebt, onvermijdelijk, ondanks alle geschreeuw, gejammer en gehoon van den zwendelaar, den vervalscher en den dwaas. Of St. George mij het u zal laten leeren vóór ik sterf, is zijn zaak, niet de mijne; maar zoo zeker als ik sterven zal, zullen deze zijne woorden het niet.

li

Mensch en Maatschappij 14

Sluiten