Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook, die vertrouwend een beroep doet op alle goedgezinde zielen die zijn woorden mogen bereiken, om de tot nu toe bestaande gemeenschap, te versterken.

In deze „Fors" moet ik trachten samen te vatten wat ik in particuliere brieven dikwijls heb moeten zeggen over het karakter van die gemeenschap.

Ten eerste dat het St. George Gilde niet is enkel een gevoelsverbond van menschen die sympathie verlangen in het algemeene streven om goed te doen. Het is een vereeniging opgericht voor een bepaald doel, namelijk land te koopen, het in onschendbaar eigendom te bezitten, het behoorlijk te bebouwen en er zooveel eerlijke menschen op groot te brengen als het voeden kan. Dat wil dus zeggen, een voortdurende, hoewel langzame, vermeerdering van grondbezit, en de onbetwistbare handhaving daarvan; en elk nieuw lid, dat zich bij het Gilde voegt, deelt al de rechten op dien eigendom, en heeft een stem in de herkiezing of afzetting van zijn Meester. Nu zou het heel onrechtvaardig zijn tegenover de Leden, die hebben bijgedragen tot den.aankoop van onze gronden of zoodanige fondsen en voorwerpen van waarde als wij noodig hebben voor het onderhoud en de opvoeding van menschen die er op wonen, als de Meester toegang verleende aan Leden die een gelijke macht zouden hebben over de eigendommen der Vereeniging, zonder dat ze er toe bijgedragen hadden. Niettemin neem ik soms Gezellen aan, wier geaardheid en hoedanigheden ik graag mag, hoewel ze misschien niet in staat zijn ons geldelijk te steunen (anders zou men kunnen denken dat er een entrée moest betaald worden), maar ik kan niet inzien waarom er niet menschen in overvloed in Engeland zouden wezen die èn in staat zijn èn geneigd om ons te helpen; op wie ik nog

Sluiten