Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet- naleving van die andere bedingen geen strafrechtelijke aansprakelijkheid tengevolge heeft en dat, voor zoover die bedingen in strijd zijn met de voorschriften van deze ordonnantie of met bedoeld model, zij als niet geschreven worden beschouwd.

Artikel 11.

Bij spoor- en tramwegondernemingen voor publiek verkeer in exploitatie is de werkgever bevoegd om op den arbeider, die op den voet van deze ordonnantie een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, toe te passen de dienstreglementen, bedoeld bij artikel 3 van het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895 No. 300) en bij artikel 4 van het algemeen reglement op den aanleg en de exploitatie van tramwegen met machinale beweegkracht, bestemd voor algemeen verkeer in Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1905 No. 516).

Artikel 12.

a) De werkgever is verplicht den arbeider zijn loon rechtstreeks en op in de arbeidsovereenkomst of bij reglement bepaalde tijden te voldoen,

b) Het dagloon bedraagt bij immigratiecontracten, door mannelijke arbeiders gesloten, tenminste 35 centen per dag arbeids en bij immigratie contracten, door vrouwen gesloten tenminste 30 centen per dag arbeids.

c) Het dagloon bedraagt, bij reëngagementscontracten door mannelijke arbeiders gesloten, tenminste 40 centen per dag arbeids en bij reëngagementscontracten, door vrouwen gesloten tenminste 35 centen per dag arbeids.

d) Behalve in dagloon kan de werkgever den arbeider ook in dagtaak, in stukloon of in aanneming laten arbeiden, met dien verstande dat in die gevallen de arbeider gedurende één maand en de veldkoelie gedurende één oogstjaar per dag arbeids gemiddeld het minimum dagloon als bedoeld in b. en c. moet verdienen.

é) De beheerder is bevoegd, indien zulks in het belang van den arbeider is, een deel van het in geld bepaalde loon aan den arbeider te voldoen in den vorm van voedingsmiddelen, met dien verstande, dat de werkgever voor de rijst ten hoogste f 10— per 100 K.G. in rekening mag brengen en voor andere voedingsmiddelen den kostprijs op de onderneming, of in volledig toebereide voeding,

f) De beheerder is verplicht op verzoek van den arbeider betaling van het in geld vast gestelde loon voor een deel

Sluiten