Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 7. Conform artikel 6 K. O.

Artikel 8. Conform artikel 8 K. O.

Artikel 9. Vergelijk artikel 4 K. O. Wij zijn er van uitgegaan, dat de contracten zoo beknopt mogelijk moeten zijn; daarom zijn verschillende bepalingen, die volgens de K. O. in het contract moeten worden vermeld, elders opgenomen.

Alinea 1 = alinea 1 artikel 4 K. O. Alinea 2, vergelijk alinea 2 art. 4 K. O. De uitdruk king „de onderneming waarvoor de arbeider is gehuurd" geeft de verhouding tusschen werkgever en werknemer onjuist weder en is vervangen door „waarvoor de arbeider is aangenomen".

Alinea 3, vergelijk alinea 3 art. 4 K. O. In het ontwerp is in artikel 18 de maximum werktijd geregeld, ook voor Spoor- en tramwegonderneroingen.

Alinea 4 vergelijk alinea 4 en 5 art. 4 K. O. De loonsregeling is in het ontwerp opgenomen in artikel 12. In artikel 18 wordt een definitie gegeven van overwerk.

Alinea 5 vergelijk alinea 6 art. 4 K. O. Gesproken wordt van de „wijze" van verrekening der genoten voorschotten, omdat de verrekening zelve natuurlijk niet in het contract kan worden vermeld.

Alinea 6 conform alinea 7 artikel 4 K. O. Alinea 7, vergelijk alinea 8 artikel 4 K. O. In artikel 15 van het ontwerp zijn uitgewerkte regelen gegeven, omtrent het niet-arbeiden der vrouw bij zwangerschap, terwijl artikel 14 e bepaalt, dat de vrouw gedurende twee menstruatie dagen in de maand met behoud van het dagloon, geen arbeid behoeft te verrichten.

Alinea 8 conform alinea 12" artikel 4 K. O. Alinea 9 vergelijk artikel 4 alinea 13 K. O. Opgenomen is, dat de werkman ook verplicht is om zijn erf te onder houden in verband met de kolonisatie.

Alinea 10. Deze alinea is nieuw en bepaalt, dat partijen zich in geval van eenig geschil onderwerpen aan de uitspraak van den arbiter. Te hopen is, dat van deze bepaling een ruim gebruik zal worden gemaakt, een ruimer gebruik dan van het hiermede correspondeerende artikel 19 der K. O. De redactie is in zooverre ruimer genomen, dat partijen zich verbinden om elk geschil aan de uitspraak van den arbiter

Sluiten