Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnengekomen en liet zich niet meer verdrijven; drukte op heel het leven een stempel en werkte in op alle levensverhoudingen.

Eerst hadden de boeren gelachen, toen hun arbeiders op de vergaderingen van „Patrimonium'' wat al te luide om verandering en verbetering riepen; later fronsden ze hun harde voorhoofden en Dijkinga balde zijn vuisten. Maar wat hielp het? De boerenregeering wankelde; in schoolcommissie en kerkeraad namen arbeiders en burgers zitting, en ja, wie zou zeggen hoe het nu verder gaan zou? Nu was alles mogelijk. ...

Neen, 't was 't oude niet meer, zoo dacht ook Menkveld, toen hij op een Novemberavond met de broeders ouderlingen en diakenen in de kerkeraadskamer vergaderd was.

Buiten sneeuwde het; 't was vinnig koud en Menkveld was blij geweest,

Sluiten