Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aftredende broeders niet meer herkiesbaar zullen zijn, neen, 'k geloof niet, dat het wenschelijk zou wezen".

,,'k Loof 't wel, doomnie", riep Stoppelman, „hou, 't komt, ja, dat wait ik ook nait, moar as ollen op tal kommen, worden ze ook altieden weer kozen. En doar is niks veur. Wie mouten frisch bloud hebben".

„En wat denken de andere broeders er van i

Menkveld schoof op zijn stoel heen en weer. Nu was 't dan al zoo ver gekomen, dat hij ook van zijn plaats zou gejaagd worden. Drie en twintig jaren achtereen was hij ouderling geweest ; drie en twintig jaren lang had hij eiken Zondag opnieuw in de kerkeraadsbank gezeten; door storm en regen heen was hij op zóóveel winteravonden van zijn eenzame boerderij naar Oldencate gekomen, om huisbezoek te doen, of om de ver-

Sluiten