Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Even keek hij onder zijn spreken naar Menkveld, die nu stil zat te luisteren, 't hoofd naar beneden gebogen.

Die zou hij toch niet graag als ouderling willen missen.

Terwijl hij trachtte, zich in te denken hoe het wel wezen zou, als Menkveld daar niet meer naast hem zou zitten, besloot hij: „Daarom broeders, geloof ik, dat wij vanavond nog geen besluit moeten nemen, 't Voorstel van broeder Veerman kwam te plotseling. Wij moeten de strekking van dat voorstel en de gevolgen, die het hebben zal, als het aangenomen wordt, eerst eens goed trachten in te denken.

In de volgende week moeten we toch weer samen komen, zooals de broeders weten. Zullen we het nemen van een besluit dan maar tot zoolang uitstellen? Is niemand van de broeders

Sluiten