Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed, ook zonder dat haar man haar iets zei, welke beslissing er op de vergadering van den kerkeraad genomen was. Natuurlijk had ze reeds het een en ander gehoord en zij kende haar man. Zijn zwijgen was welsprekend.

Stil zat ze tegenover hem, zich bezighoudend met haar breikous. Toch, de stilte in de kamer werd haar eindelijk te drukkend; 't was beter, dat Menkveld zich uitte; nu droeg hij alles alleen en hij vatte het toch al zoo zwaar op. Daarom vroeg ze zacht en voorzichtig: „Hou is 't goan, pa?" Menkveld vouwde bedachtzaam de krant toe en, die op tafel leggend, zei hij: „Zoo as 'k docht har."

„Was d'r niks an te doun?"

„Kenst begriepen. 't Is nait meer zoo as vrougers."

„Hou was 'tmit Stoppelman?"

Sluiten