Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deling die men hem aandeed ? ~~ -~

De volgende dagen bleef Menkveld erg zwijgzaam. Hij kon niet vergeten; hij kon ook met niemand over zijn leed en krenking spreken, maar in zijn hart woonde de onvrede en de bitterheid. Als hij ging langs den weg, als hij naar 'twerk van zijn knechten keek of inspectie hield in de schuur, klonk het weer in zijn hart: „Ofdankt as 'nol peerd."

Dat men hem dit kon aandoen.

Hoe had hij geleefd in zijn werk; welk een genot was het hem geweest,

de gemeente te dienen en in

de gemeente den Heere. Hij voelde zich tot het ambt van ouderling geroepen, het had hem dichter tot den Heiland gebracht.

Des Zondags, als hij zat in zijn bankhoekje en keek naar al de mannen en vrouwen, die naar Gods huis gekomen waren, om te luisteren naar

Sluiten