Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar naar hem toe te kunnen g&&tf, en dan was het: „Hai, hai, hou kon kerkeroad zo'n besluut nemen. Dat mos nait maggen".

Er waren ook veel menschen, die in alle oprechtheid het kerkeraadsbesluit betreurden, maar dat wist Menkveld niet. Hij wantrouwde al die betuigingen van spijt over het gebeurde en aan niemand ontsloot hij zijn hart.

Alleen zijn vrouw wist, hoe hij leed; zij had medelijden met hem, maar zij kon hem niet troosten.

Menkveld moest zijn strijd alleen strijden.

HL

De oude Berend van der Klei, de wegwerker, was ongesteld en Menkveld achtte het zijn plicht, den zieken broeder eens op te zoeken. De oude

Sluiten