Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menkveld schaamde zich, omdat hij eerst nu tot die erkentenis kwam; omdat hij eerst nu tot die erkentenis wilde komen.

O, hij had het wel geweten, reeds veel eerder, maar gekweekt had hij zijn hoogmoed en toen was het strijden tegen zijn bitterheid onwaarachtig geweest.

Maar... had hij dan toch geheel en al ongelijk ? Was 't dan niet waar, dat 't o zoo moeilijk zou zijn, voor hem een geschikt man te vinden?

Maar daar mocht hij niet aan denken. Hij moest denken aan eigen onwaardigheid en zich diep verootmoedigen voor zijn Heere en God. Wie was hij, dat hij zich-zelf verheffen zou?

Menkveld schaamde zich.

Zie, hij was hier gekomen als ouderling en God had hem leerling gemaakt. De oude Dijkhuis, dezon-

Sluiten