Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derling, was de Godsgezant geweest, de profeet, die hem wees op zijn zonde en schuld. Nu verlangde hij er naar weg te komen, alleen te zijn op den donkeren weg naar huis, om ongestoord te kunnen denken: om ongestoord te kunnen bidden ook.

Maar zóó kon hij toch niet gaan. Hij was hier gekomen als ouderling. Hij had hier zijn werk te doen. Hij moest hier een goed woord spreken voor den Meester, maar ach, hoe zou hij dat kunnen, nu, nu zijn hart zoo vol was en nu hij 't allereerst tot den Heere verlangde te spreken over zich-zelf.

Och, was hij hier toch maar vandaan. — — <—

„Ik zeg, Menkveld — — —"

Wat? Sprak Dijkhuis hem aan en hoorde hij 't niet eens ?

„Joa, Diekhoes?"

„Ik zeg net, dat duvel preeken ken

Sluiten